Sunday, 12 April 2009

12. april 2009, påskeferie: Lyd

Dagen ble brukt på å sette i stand lydanlegget, noe som ble overlatt til noen med kunnskap om watt, forsterkere og flerfargete ledninger. Det normale mennesker kan forstå av alt dette, er at to 12” sub’er høres godt.

No comments:

Post a Comment